Over Ronja de Boer


Ronja de Boer


Vanaf 1982 ben ik werkzaam geweest in het onderwijs en heb veel ervaring als leraar met het werken met kinderen van verschillende leeftijden.

Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die gebaat zijn bij passende ondersteuning in hun ontwikkeling. Daarvoor heb ik de Master opleiding Speciaal onderwijs, remedial teacher, succesvol afgerond.


Als remedial teacher, begeleider van leerlingen met een speciale begeleidings- en ondersteuningsbehoefte, heb ik tot 2017 op verschillende basisscholen gewerkt.


In de functie van intern begeleider heb ik samen met verschillende directeuren vorm gegeven aan het zorgbeleid.

Onderdeel van deze functie is het coachen van leerkrachten in het lesgeven en het opstellen van specifieke begeleidingsplannen voor leerlingen.


Daarnaast is het overleg en samenwerken met ouders en externe zorgverleners, waaronder CJG, een belangrijk onderdeel van het werk.


In 2011 heb ik de master opleiding voor interne begeleiders 'Special Educational Needs' aan de Hogeschool Utrecht, Cum Laude, afgesloten.


Vanaf  2015 ben ik als eigenaar/begeleider werkzaam voor Passend Begeleiden. Mijn bedrijf bestaat sinds 2018 uit 2 delen n.l. Leerhulp en Jeugdzorg.


In maart 2017 heb ik de opleiding tot gecertificeerd MILS coach afgerond. Met de MILS is het mogelijk om leervoorkeuren vast te stellen zodat duidelijk is wat je leerstijl is. Dit is zeer effectief bij het maken van opdrachten en huiswerk. De MILS is geschikt voor zowel kinderen (vanaf 9 jaar) als volwassenen.


'Teken je gesprek' is een geschikte werkwijze bij de analyse van verschillende probleemsituaties. De opleiding gedrag en faalangst heb  ik in juni 2017 succesvol afgerond. Daarna heb ik  'Teken je gesprek ........pesten'  gevolgd.


Sinds februari 2019 ben ik gecertificeerd Trainer van 'Rots en Water' Deze psycho fysieke

methode is geschikt bij het begeleiden van jongens en meisjes.


Kwaliteit en zorgvuldigheid vind ik belangrijk. Daarom ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk (BPSW) en volg ik hun richtlijnen. Daarnaast ben ik geregistreerd Jeugdhulpverlener conform de eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en in het bezit van het kwaliteits keurmerk voor zelfstandige jeugdzorgverleners KLIK.