Werkwijze


Werkwijze


We starten met een intakegesprek waarin u als ouders, samen met uw kind, kunt aangeven welke problemen er spelen en waaraan u/uw zoon of dochter met begeleiding zou willen werken.


Op basis van bovenstaande wordt bestaande informatie uitgewisseld.


Wat is er al gedaan, wat werkt en waar kunnen we bij aansluiten?


Mogelijk is er al eerder een onderzoek afgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling, dat veel informatie kan geven voor gewenste begeleiding.


Aanvullende acties zijn mogelijk op het gebied van:


Didactisch onderzoek; wat kan en kent uw kind al.

Wat is de leerstijl van uw kind; welke begeleiding past daar bij. ( zie MILS)

Gesprek met uw kind; wat ziet uw kind als probleem. (zie Teken je gesprek)

Gesprekken met bijv. ouders, leerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator, mentor.

 

Er wordt een voorstel plan van aanpak met ouders en kind besproken waarin het doel van de begeleiding en de begeleidingsperiode helder omschreven staat.


Binnen de praktijk wordt samengewerkt met een orthopedagoog generalist.


Het kennismakings gesprek is gratis indien er een begeleidingstraject wordt gestart.