Passend Begeleiden Leerhulp


Passend Begeleiden Leerhulp


Heeft uw kind problemen op school of daar buiten?

Passende begeleiding kan helpen!


'Passend Begeleiden' richt zich op begeleiding van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar.


Soms ervaren kinderen problemen die van invloed zijn op hun ontwikkeling en het welbevinden.

 

Een kind kan de problemen niet altijd verwoorden en dat kan zich uiten in lichamelijke en emotionele klachten.

Problemen kunnen zowel op het gebied van leren/cognitief als sociaal-emotioneel gebied liggen. Ook kunnen omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen.


Een kind vertoont mogelijk thuis ander gedrag dan op school. Op school is hij/zij stil en meegaand en thuis reageert het geprikkeld of verdrietig.


U als ouder maakt zich zorgen en wilt graag weten wat werkelijk het probleem is bij uw kind.

Heeft uw kind problemen op school of heeft u advies nodig over onderwijsaanbod?

Dreigt uw kind uit te vallen, of lukt het uw kind niet meer om de school te bezoeken?

Samen met betrokkenen brengen we de onderwijs belemmerende factoren in kaart.


Door afname van de MILS kan worden vastgesteld op welke manier uw kind tot leren komt. Dat betekent dat duidelijker kan worden vastgesteld wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.


Soms is er sprake van ontwikkelings- of gedragsproblemen. Met een verwijzing van de huisarts komt u in aanmerking voor ZIN. Dit valt onder 'Passend Begeleiden Jeugdzorg'

Om inzicht te krijgen in eigen gedrag en handelen, gedachten en gevoel is de werkwijze 'Teken je Gesprek' geschikt.


'Rots en Water' biedt begeleidingsmogelijkheden die kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen, assertiviteit en weerbaarheid bij jongens en meisjes.


We kunnen begeleiding bieden aan kinderen en ondersteuning aan ouders. We hebben hiervoor alle benodigde specialistische opleidingen gevolgd.