Begeleiding van leerlingen

Passend Begeleiden

Jeugdzorg en LeerhulpBegeleiding van leerlingen


Een kind brengt een groot deel van de dag door op school. Er wordt veel aandacht besteed aan het opdoen van kennis en vaardigheden. De leerkracht begeleidt dit proces. Soms heeft uw kind meer begeleiding nodig dan binnen de mogelijkheden van de groep kan plaatsvinden.


Wat heeft uw kind nodig:

  • aangepaste uitleg
  • herhaling van de uitleg
  • begeleiding in de uitvoering
  • extra oefening


'Passend Begeleiden' kan uw kind ondersteunen in het proces van leren, door samen met uw kind aandacht te besteden aan bovengenoemde onderdelen. De begeleiding wordt gestart op basis van de hulpvraag die de ouders samen met het kind stellen.


Andere opties van begeleiding zijn mogelijk op het gebied van:

  • Voorbereiden op belangrijke toetsen
  • Ondersteunen en coachen in aanpak van leren
  • Kennis vergroten
  • Vergroten van vaardigheden op het gebied van spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en andere vakgebieden
  • Huiswerk begeleiding na afname MILS
  • Sociaal emotionele ondersteuning; werken aan weerbaarheid


R.J. de Boer

Master Special Educational Needs

PassendBegeleiden

tel: 0594641763

0620674553

Verlengde Wilpsterweg 1

9363VV Marum

KvK nummer: 64035565

BTW nummer: NL001531953B76


Linked