Begeleiding van leerlingen


Begeleiding van leerlingen


Een kind brengt een groot deel van de dag door op school. Er wordt veel aandacht besteed aan het opdoen van kennis en vaardigheden. De leerkracht begeleidt dit proces. Soms heeft uw kind meer begeleiding nodig dan binnen de mogelijkheden van de groep kan plaatsvinden.


Wat heeft uw kind nodig:

aangepaste uitleg

herhaling van de uitleg

begeleiding in de uitvoering

extra oefening


'Passend Begeleiden' kan uw kind ondersteunen in het proces van leren, door samen met uw kind aandacht te besteden aan bovengenoemde onderdelen. De begeleiding wordt gestart op basis van de hulpvraag die de ouders samen met het kind stellen.


Andere opties van begeleiding zijn mogelijk op het gebied van:

Voorbereiden op belangrijke toetsen

Ondersteunen en coachen in aanpak van leren

Kennis vergroten

Vergroten van vaardigheden op het gebied van spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en andere vakgebieden

Huiswerk begeleiding na afname MILS

Sociaal emotionele ondersteuning; werken aan weerbaarheid