Teken je gesprek


Teken je gesprek


'Teken je gesprek' biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het handelen van een kind.


In gesprek met het kind ontstaat er een overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die het kind een goed overzicht geeft van het gesprek. Het geeft het kind letterlijk zicht op haar/zijn problemen.

Je ziet je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren.

Vanuit dit nieuwe perspectief lukt het je om te komen tot een inzicht in gedachten en gevoel en een mogelijke oplossing. Hieraan kunnen eigen doelen gekoppeld worden.

Doel is groei van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfwaardering.