Passend Begeleiden Jeugdzorg


Passend Begeleiden Jeugdzorg


Passend Begeleiden’ biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongeren en werkt samen met ouders en opvoeders in de provincie Groningen.


Wanneer er thuis of op school zorgen en vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind kunnen wij hulpverlening op maat bieden. Dit betekent dat we gaan kijken wat uw kind nodig heeft en welke begeleiding vervolgens het best passend is. Of het nu gaat om kinderen met gedragsproblemen, opgroei- of opvoedproblemen of ontwikkelingsproblematiek, samen zorgen we ervoor dat de juiste hulp geboden wordt.

Op basis van de hulpvraag en begeleidingswens kunt u bij ‘Passend Begeleiden’, dicht bij huis, hulp op maat ontvangen. Hulp kan worden geboden in zowel de thuissituatie als op locatie zoals de praktijkruimte of bijvoorbeeld de school.


Geen wachtlijst:

In onze kleinschalige praktijk hebben we het tot nu steeds zonder wachtlijsten of een aanmeldstop gewerkt. En dat willen we volhouden, omdat we vinden dat het zo hoort. Omdat het belang van de cliënt voorop staat.


Werkwijze hulpverleningsplan:

Samen met betrokkenen, de ouder of  kind/jongere, verkennen we de aangegeven problemen en in alle gevallen inventariseren we de zorgen en mogelijkheden. We kijken samen of er ondersteuning nodig is en in welke vorm ‘Passend Begeleiden’ hulp kan bieden.

 Het gezamenlijk plan is gericht op toekomstperspectief op het gebied van (sociale) ontwikkeling en zelfredzaamheid van de cliënt.

Wanneer er sprake is van een wens tot samenwerking stellen we met elkaar de doelen en werkwijze vast.


Kosten en vergoedingen:


  • Kenningsmakingsgesprek is gratis. U kunt telefonisch contact opnemen of via de contactpagina.
  • Met een verwijzing van de huisarts, basisteam van het CJG of medisch specialist komt iedereen in de leeftijd tot 18 jaar in aanmerking voor gespecialiseerde jeugdhulp op basis van Zorg in Natura (ZIN). De zorg en begeleiding wordt dan vergoed door de gemeente. ‘Passend Begeleiden’ heeft daarvoor een contract met alle gemeenten in de provincie Groningen.
  • Daarnaast is het mogelijk om advies, zorg, begeleiding en ondersteuning te krijgen wanneer u een PGB budget ontvangt en daarmee begeleiding bij ‘Passend Begeleiden’ wilt financieren.
  • Ook kunt u vanuit eigen middelen zorg bij ‘Passend Begeleiden’ inkopen. Hiervoor is geen verwijzing nodig. U betaalt ons een vergoeding voor de momenten dat u direct contact hebt met onze specialisten. Hieronder valt bijvoorbeeld contact via telefoon of e-mail, gesprekken, probleemanalyse en begeleiding.


Uitgangspunten bij ‘Passend Begeleiden’:


  • Specialist in opvoeden en opgroeien.
  • Veiligheid staat voorop.
  • Geloof in eigen kracht, talent en perspectief.
  • Betrouwbare partner; cliënten staan centraal en hebben de regie.
  • Onze medewerkers maken het verschil en werken, op uw verzoek,  graag samen met andere betrokkenen, bijvoorbeeld scholen.
  • Werken met vakmanschap, plezier en trots.